ASZF

Általános Szerződési Feltételek

  1. Szerződési feltételek alapfogalmai:

1.1. Szolgáltató adatai

Cégnév: Baráth Tímea E.V.

Székhely: 1116 Barázda utca 18 2. em. 318.

Szerződés nyelve:  magyar


Elérhetőség: nemkellapoz@csaladmesek.hu 
Telefon: +3620/8864914

A továbbiakban “Szolgáltató”.

A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon, 9.00-17.00 óra között hívható.
Kapcsolattartó: B. Nagy Tímea

1.2. A Vásárló

Aki a Szolgáltató hivatalos honlapján (csaladmesek.hu) keresztül valamilyen terméket vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

  1. Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

2.1. Általános Szerződési  feltételek elfogadása

A csaladmesek.hu weboldal böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), adatkezelési elveket, és annak minden pontjával egyetért.
 Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja.

2.2. Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2.3. Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja.Jelen ÁSZF 2018. április 1. napjától határozatlan ideig hatályos.

  1. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

  1. Szerződés létrejötte és módosítása

4.1. Általános jellemzők

A Szerződés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, ez egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató garantálja, hogy Vevő bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután Vásárló fizetési szándékát internetes felületen megerősíti.

  1. A webáruház működési leírása

5.1. A szolgáltatás vásárlásának folyamata

5.1.1. A webshopon keresztül vásárlást követően 3 munkanapon belül időpont egyeztetést kezdeményez a Szolgáltató, mely során egy hónapon belül időpontot tűznek ki a fotózásra.
A kitűzött időpontot a Megrendelő és a Szolgáltató részéről  két alkalommal lehet módosítani. 

A dátumokat telefonon: +36208861914 vagy +36208864915
vagy e-mailen: nemkellapoz@csaladmesek.hu  e-mailen szükséges jelezni.

A megbeszélt időpontot 24 órával előtte kérnénk módosítani.

Abban az esetben, ha a Megrendelő miatt, két alkalommal meghiúsul a szolgáltatás, úgy a megvásárolt szolgáltatás 90%-át a Szolgáltató visszautalja és a maradék 10%-ot vigaszdíjként  visszatartja.

Abban az esetben ha a Szolgáltató miatt hiúsul meg a szolgáltatás, úgy a megrendelt szolgáltatás 100%-a visszautalásra kerül. 

5.1.2. Áraink minden esetben HUF, magyar forintban vannak megadva. Az elérhető fizetési módok: bankkártyás és utalásos.5.2.3. Fotós szolgáltatás vásárlása kizárólag honlapunk webshopján keresztül lehetséges. 


5.4. Díjbekérő, számla kiállítás

Bankkártyás fizetés esetén rendszerünk a számlát azonnal kiállítja, amit a megadott e-mail címre eljuttatunk.

  1. Jogok és kötelezettségek

6.1. Elállás joga

A 17/1999 (II.5) Korm. rend. 5.§ a) pontja alapján szolgáltatásainkra nem vonatkoznak a törvényileg előírt elállási jogok.

6.2. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

6.2.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.6.2.2. A családmesék.hu weboldalon lévő fényképek a weboldal üzemeltetőjének tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.  A szerzői jogvédelem átruházásának lehetőségeiről külön megállapodás keretében van mód. 

A Szolgáltató a szerzői jogvédelmében rögzítettek szerint az elkészült képeket portfóliójában felhasználhatja, marketing célokra, szolgáltatásának népszerűsítésére hasznosíthatja.
A Megrendelő a szolgáltatás keretében elkészült fotók kereskedelmi felhasználása csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulását követően lehetséges.


6.2.3. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.6.2.4. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.

6.2.5. A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

6.2.4.

A Szolgáltató a fotózás ideje alatt nem tartozik felelőséggel a résztvevők testi épségéért.  

6.3. Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése.

A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán, valamint az nemkellapoz@csaladmesek.hu e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

6.4. Vásárló jogai és kötelezettségei

6.4.1. A vásárló a bankkártya fizetés megkezdés előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a honlapot, az esetleges probléma elkerülése végett.


6.4.2. Az vásárlói adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget.


6.4.3. A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás törlődik a rendszerből.

  1. Bankkártyás online fizetési rendszer

7.1.1. A bankkártyával való fizetés a Barion Zrt. szerverén keresztül történik. Az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül. Ha az online fizetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívja az ügyfélszolgálatunkat.
7.1.2. A szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat nem tárolja, azaz a kártyabirokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel.
A szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.


7.1.3. A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.


7.1.4. Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD és MAESTRO

  1. Adatvédelem

A webáruház használata során rendelkezésre bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak. A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megvásárolt kredit csomagokról számla készül, mely e-mailben kiküldésre kerül.
Adatainak törlését vagy módosítását bármikor írásban kérheti.